0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International China Open Qualifiers 2019
Ricky Walden
۶
۲
James Cahill
Finished
۱۳:۳۰
David Gilbert
۶
۲
Sean O'Sullivan
Finished
۱۳:۳۰
Tom Ford
۲
۶
Oliver Lines
Finished
۱۳:۳۰
Anthony Hamilton
۳
۶
James Wattana
Finished
۱۳:۳۰
Martin Gould
۰
۶
Rod Lawler
Finished
۱۳:۳۰
Mark Joyce
۴
۶
Nigel Bond
Finished
۱۳:۳۰
Jimmy Robertson
-
-
Ashley Carty
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Lyu Haotian
-
-
Ross Muir
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Kyren Wilson
۶
۱
Chen Feilong
Finished
۱۸:۰۰
Mike Dunn
-
-
Elliot Slessor
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
LI Hang
۶
۰
Jordan Brown
Finished
۱۸:۰۰
Michael Holt
-
-
Joe Swail
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Ken Doherty
-
-
Paul Davison
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Scott Donaldson
-
-
Billy Joe Castle
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ben Woollaston
-
-
LI Yuan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Andrew Higginson
-
-
Duane Jones
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Shaun Murphy
-
-
Adam Stefanow
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Gary Wilson
-
-
Jimmy White
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید